Podczas szkolenia nauczysz się:

CZYM JEST KRYZYS

jak definiować i odróżniać kryzys od innych niepożądanych sytuacji w projekcie

ROZPOZNAWAĆ KRYZYS

jak rozpoznawać, interpretować, analizować kryzys w projekcie

REAGOWAĆ NA KRYZYS

jak zdrowo i efektywnie reagować na sytuacje kryzysowe

ZARZĄDZAĆ KRYZYSEM

jak zarządzać kryzysem w projekcie, tak aby wrócić jak najszybciej do normalnej sytuacji

WYCHODZIĆ Z KRYZYSU

jak wyjść z sytuacji kryzysowych projekcie i jak zrobić z niego użytek na przyszłość

Szkolenie jak zarządzać kryzysem w projekcie

Podczas szkolenia dowiesz się czym jest kryzys w projekcie, jak go rozpoznawać, definiować, zarządzać nim i z niego wychodzić. Co zrobić aby takie sytuacje nie doprowadzały do nadmiernych strat w organizacji. 

Pokażę, jak tworzyć plany kryzysowe, plany komunikacji i eskalacji, oceniać ryzyko wystąpienia i radzić sobie ze skutkami.

Ten program szkoleniowy jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć swoją wiedzę o bardzo złożone i konkretne aspekty zarządzania kryzysem projektowym. Przeznaczony jest dla grupy Senior Project Managerów i Program Managerów.

Szkolenie ma na celu również zapoznanie Cię ze sposobami minimalizacji negatywnego wpływu kryzysu na jednostkę, zespół, organizację.

Pokażę na przykładach jak poprawne i świadomie stosowane miękkie umiejętności pomagają w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Szkolenie prowadzone przez Janusza Sowę

image

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

SENIOR PROJECT MANAGERÓW

którzy chcą rozwijać swoje kompetencje związane z zarządzaniem kryzysowym

KIEROWNIKÓW PROGRAMU

którzy chcieliby lepiej radzić sobie lepiej ze skutkami sytuacji kryzysowych w ich programach

PROJECT MANAGEROW

osoby, które chciałyby dowiedzieć się, jak poprawić swoje umiejętności zarządzania projektem

AMBITNYCH LEADERÓW

osoby, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności i wprowadzić swoje organizacje na wyższy poziom

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI SZKOLENIAMI?


  OPIS SZKOLENIA

  Zarządzanie kryzysem w projekcie.

  Podczas tego szkolenia będziemy pracować nad różnymi aspektami kryzysu w projekcie, tak aby lepiej rozpoznawać, analizować i minimalizować jego skutki.

  Będziemy pracować na rzeczywistych przykładach. 

  Tematami przewodnymi szkolenia będą:

  • oznaki nadchodzącego kryzysu
  • definiowanie kryzysu
  • komunikacja w kryzysie
  • eskalacja złożonych sytuacji
  • zarządzanie kryzysem
  • wpływ kryzysu na organizację

  Uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać i zrozumieć złożoność sytuacji kryzysowych mogących wystąpić podczas realizacji projektu lub programu.

  W trakcie szkolenia będziemy pracować następującymi metodami:

  • nauka podstaw teoretycznych
  • dyskusja (zarówno w grupie warsztatowej jak i w podgrupach)
  • praca na przykładach
  • praca indywidualna

  NASI KLIENCI CENIĄ WSPÓŁPRACĘ Z MAIKAI

  Szkolenia prowadzone przez Pana Janusza cechuje dogłębne zrozumienie zagadnień związanych z biznesem. Dzięki łatwości analizy potrafi szybko zrozumieć, jaki obszar kompetencji u szkolonego wymaga rozwoju.
  Współpraca z Januszem Sową jest ciekawym i inspirującym do zmiany doświadczeniem. Dzięki jego treningom udało mi się zrozumieć pełniej zagadnienia związane z zarządzaniem projektem.
  Michalina Jarek