Dzięki DISC D3 zyskasz

KOMUNIKACJA
I DZIAŁANIE

Odkryjesz swój indywidualny styl działania
i komunikacji zgodnie
z typologią DISC

MOCNE STRONY

Zidentyfikujesz swoje mocne strony

ROZWÓJ

Rozpoznasz swoje obszary do rozwoju i uzyskasz wskazówki pomocne do pracy z nimi

ZARZĄDZANIE

Dowiesz się jak
zarządzać różnorodnym zespołem, jak usprawnić komunikację w zespole oraz jak podnieść poziom motywacji

Badania kompetencji z użyciem DISC D3

Badanie DISC D3 jest diagnozą kompetencji, która łączy w sobie następujące analizy:

DISC – określający między innymi styl komunikacji, reakcję nazmianę, poziom odporności na stres, organizację pracy

TEAMS – preferowaną rolę w zespole (Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg)

VALUES – określa preferowane wartości, które determinują

podejmowanie decyzji (Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość)

BAI – określa wewnętrzne motywacje (Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza)

Test kompetencji DISC D3 bada nie tylko obserwowalne zachowania, których możemy doświadczyć na codzień w pracy w danym zespole, środowisku pracy lub życiu prywatnym. Ten test kompetencji diagnozuje także elementy, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka a jednak wpływa na zachowania i podejmowane decyzje (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

Dla kogo DISC D3 jest niezbędnym narzędziem?

LIDERÓW
I MENAGERÓW

Budowanie efektywnych zespołów

DZIAŁÓW HR

Praca z Klientami oraz przyszłymi pracownikami

PRACOWNIKÓW

Motywacja i budowanie współpracy nastawionej na cel


OPIS BADANIA

KONTEKST BIZNESOWY - dlaczego jest to użyteczne?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym zrozumienie wartości, zachowań i stylów komunikacji zespołu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. I tu z pomocą przychodzi DISC D3.

Analizując profile DISC D3, zyskujesz głęboki wgląd w wartości i zachowania swojego zespołu, co pozwala na budowanie kultury wsparcia zgodnej z misją Twojej firmy.

Jeśli chodzi o rekrutację, DISC D3 umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dowody zarówno kandydatom zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Możesz z pewnością przewidzieć przyszłe sukcesy pracowników i dopasowanie kulturowe, zapewniając dalszy rozwój Twojego zespołu.

Usprawnienie wdrażania nowych pracowników jest niezbędne do płynnej integracji nowych pracowników z organizacją. Dzięki DISC D3 możesz od pierwszego dnia określić jasne oczekiwania i zaspokoić potrzeby zarówno pracowników, jak i organizacji, ułatwiając płynne przejście.

Rozwój przywództwa to kolejny obszar, w którym DISC D3 błyszczy. Wyposażając liderów w zwiększoną samoświadomość i umiejętności komunikacyjne, poprawiasz interakcje w zespole i relacje z klientami, zapewniając większy sukces swojej firmy.

Lepsza współpraca w zespole jest bezpośrednim wynikiem zrozumienia dynamiki zespołu poprzez profile DISC D3. Identyfikując role i style komunikacji, możesz zoptymalizować wyniki projektu i wspierać kulturę współpracy i innowacji.

Wreszcie, DISC D3 pomaga stymulować rozwój kompetencji, wskazując obszary rozwoju indywidualnego i zespołowego. Dopasowując wysiłki szkoleniowe do potrzeb biznesowych, masz pewność, że Twój zespół jest wyposażony w umiejętności niezbędne do doskonalenia swoich ról.

Już dziś przekonaj się o rewolucyjnych korzyściach, jakie DISC D3 przyniesie Twojej firmie. Odblokuj potencjał swojego zespołu i poprowadź swoją organizację ku większemu sukcesowi.

W JAKICH OBSZARACH DISC D3 MOŻE WESPRZEĆ TWOJĄ ORGANIZACJĘ

Wartości organizacyjne
Poprzez analizę profili DISC D3 zespołu lub reprezentatywnej grupy pracowników możemy zidentyfikować wyznawane przez nich wartości oraz zachowania i postawy, które będą ich wspierać.

Proces rekrutacji
Rekrutacja zewnętrzna: DISC D3 wspiera Cię w podejmowaniu decyzji w większym stopniu w oparciu o dowody. Uzyskane wyniki pozwalają lepiej przewidywać potencjalny sukces przyszłego pracownika i wpisują się w kulturę organizacyjną.

Rekrutacja wewnętrzna: DISC D3 wspiera w określeniu ścieżki rozwoju pracownika, biorąc pod uwagę jego potencjał i talenty.

Proces wdrażania do firmy nowego pracownika
Informacje dostępne w profilu DISC D3 nowo zatrudnionego pracownika mogą usprawnić proces onboardingu. Pomaga określić oczekiwania i uwzględnia potrzeby obu stron.

Rozwój przywództwa
Rozwój umiejętności przywódczych: Dzięki profilom DISC D3 liderzy mogą zwiększyć swoją świadomość własnych preferencji komunikacyjnych i postrzegania swojej roli w zespole. Ma to istotny wpływ na interakcje z innymi pracownikami i klientami.

Praca zespołowa
Na podstawie profili DISC D3 zespoły mogą zrozumieć, dlaczego z niektórymi osobami komunikacja jest łatwiejsza, a z innymi trudniejsza. Zrozumienie tych różnic w stylach komunikacji poprawia współpracę i komunikację w zespole. Identyfikacja ról w zespole pozwala zrozumieć, dlaczego w niektórych projektach, pomimo szczegółowego planowania, brakuje zaangażowania.

Rozwój kompetencji
DISC D3 pomaga ocenić, które obszary kompetencji należy rozwijać. Identyfikuje obszary, w których rozwój będzie pełen pasji i wspiera potrzeby biznesowe, pomagając w procesie coachingowym dla jednostek i zespołów, wskazując pierwotne przyczyny trudnych sytuacji.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI SZKOLENIAMI?

    NASI KLIENCI CENIĄ WSPÓŁPRACĘ Z MAIKAI

    Szkolenia prowadzone przez Pana Janusza cechuje dogłębne zrozumienie zagadnień związanych z biznesem. Dzięki łatwości analizy potrafi szybko zrozumieć, jaki obszar kompetencji u szkolonego wymaga rozwoju.
    Współpraca z Januszem Sową jest ciekawym i inspirującym do zmiany doświadczeniem. Dzięki jego treningom udało mi się zrozumieć pełniej zagadnienia związane z zarządzaniem projektem.