W trakcie naszego szkolenia lepiej zrozumiesz:

PRZEPŁYWY FINANSOWE

Znaczenie
bilansu, rachunku zysków i strat

ETAPACH PROJEKTU

Podstawowe
metody analizy
finansowej
i diagnozy

KPI

Relacje pomiędzy kluczowymi wskaźnikami efektywności,
a wynikami
finansowymi firmy

HARMONOGRAMIE

Wpływ decyzji
operacyjnych na
zyskowność i płynność firmy

Finanse Operacyjne dedykowane liderom poziomu
operacyjnego L-1/L-2

Menedżerowie operacyjni codziennymi decyzjami wpływają na przebieg i realizację procesów biznesowych. Dążąc do osiągnięcia stawianych celów konfrontują siebie i swoje zespoły ze zmiennymi wymaganiami klientów, dostawców, współpracowników z innych działów i departamentów, czasem instytucji finansowych.

Niejednokrotnie, podejmowane w słusznym przekonaniu działania niosą również nieprzewidziane konsekwencje finansowe, których wielkość i znaczenie może istotnie wpływać nie tylko na zyskowność firmy, ale również jej płynność.

Szkolenie wprowadza liderów operacyjnych w świat finansów w zakresie niezbędnym do budowy świadomości i umiejętności szacowania rezultatów finansowych podejmowanych działań. Przybliża kluczowe zagadnienia analizy, diagnozy i prognozowania finansowego, a poprzez pracę na studiach przypadku (case study) skutecznie buduje umiejętność praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

DYREKTORÓW

którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i uzyskać awans w niedalekiej przyszłości

KIEROWNIKÓW DZIAŁU

którzy chcieliby awansować wewnętrznie do roli kierownika projektu a nie posiadają jeszcze odpowiedniego warsztatu

LEADERÓW DUŻYCH ZESPOŁÓW

osoby, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności i wprowadzić swoje organizacje na wyższy poziom


OPIS SZKOLENIA

Doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami.

Podczas tego szkolenia będziemy pracować nad różnymi obszarami projektu, tak aby lepiej zrozumiane i uświadomione, sprawiły, że odnajdziesz się w nowej roli Project Managera.

Tematami przewodnymi szkolenia będą:

 • cele projektowe
 • etapy projektu
 • podział ról i obowiązków
 • budżet i jego kontrola
 • harmonogram
 • tworzenie zespołów projektowych
 • ocena efektywności pracy zespołów

Uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać i zrozumieć, w jaki sposób realizacja projektu powinna wyglądać w oparciu o konkretne rzeczywiste przykłady.

W trakcie szkolenia będziemy pracować następującymi metodami:

 • nauka podstaw teoretycznych
 • dyskusja (zarówno w grupie warsztatowej jak i w podgrupach)
 • praca na przykładach
 • praca indywidualna

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI SZKOLENIAMI?

  NASI KLIENCI CENIĄ WSPÓŁPRACĘ Z MAIKAI

  Szkolenia prowadzone przez Pana Janusza cechuje dogłębne zrozumienie zagadnień związanych z biznesem. Dzięki łatwości analizy potrafi szybko zrozumieć, jaki obszar kompetencji u szkolonego wymaga rozwoju.
  Współpraca z Januszem Sową jest ciekawym i inspirującym do zmiany doświadczeniem. Dzięki jego treningom udało mi się zrozumieć pełniej zagadnienia związane z zarządzaniem projektem.