PODCZAS SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ:

ANALIZY PROJEKTOWEJ

jak dokonać analizy technicznej zakresu projektu wraz z oceną ryzyka

BUDŻETOWANIA PROJEKTU

jak właściwie wyceniać zakresy: elektryczny, symulacja, offline, programowanie robotów, PLC

ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

jak skutecznie zarządzać projektem stosując podejście tradycyjne i zwinne

BUDOWANIA ZESPOŁÓW

jak budować wysokowydajne zespoły projektowe złożone z różnego rodzaju specjalistów

Szkolenie z zarządzania złożonymi projektami w środowisku automotive

Pragnę podzielić się swoim wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu złożonymi projektami w branży Automotive dla firm tj. Daimler, Porsche, VW, Ford, Volvo, Thyssen Krupp i wielu innych.

Podczas szkolenia pomogę Ci lepiej zrozumieć złożony, techniczny zakres projektów realizowanych w branży automotive, wykorzystujących najnowsze technologie automatyki i robotyki przemysłowej.

Zaznajomię Cię z praktycznymi technikami budżetowania  projektów i oceny ich ryzyka. Dowiesz się również jak obsługiwać zmianę w projekcie, która stanowi jego nieodłączny element i bardzo często decyduje  bezpośrednio o jego wyniku finansowym.

Moje ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży wykorzystam do pokazania Ci różnic pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem do realizacji projektów. Opowiem o praktycznych zaletach i pułapkach jednego i drugiego. Podpowiem kiedy łączyć te dwa odmienne podejścia, tak abyś mógł osiągać swoje cele lepiej i efektywniej.

Nauczę Cię również budować specjalistyczne zespoły pracujące w międzynarodowym środowisku. Opowiem o praktycznych technikach umożliwiających podniesienie ich wydajności i efektywności. 

Szkolenie prowadzone przez Janusza Sowę

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

KIEROWNIKÓW PROJEKTU

którzy chcieliby podnieść swoje twarde kompetencje związane z realizacją projektów w branży automotive

OSÓB ZMIENIAJĄCYCH STANOWISKO

osoby, które chciałyby się lepiej zaadoptować do swojej nowej roli a nie posiadają doświadczenia w branży automotive

LIDERÓW

osoby, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności związane z zarządzaniem

KIEROWNIKÓW DZIAŁU

którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności o obszar związany z zarządzaniem grupą, działem, etapem projektu

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI SZKOLENIAMI?


  OPIS SZKOLENIA

  Zarządzanie projektem w przemyśle motoryzacyjnym.

  Podczas tego szkolenia będziemy pracować nad różnymi obszarami umiejętności technicznych, analizą, wyceną, realizacją projektu w ujęciu zwinnym i tradycyjnym. kontrolą , pracą zespołową, oceną ryzyka, obsługą zmiany. Głównym celem jest poznanie praktycznych umiejętności związanych z realizacją projektu w branży automotive. Uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać i zrozumieć techniczne aspekty związane z bezpieczeństwem maszynowym, automatyką i robotyką przemysłową. Opowiem o realizacjach projektów budowy kompletnych linii zrobotyzowanych dla czołowych klientów tj. Daimler, Porsche, VW, Ford, Volvo, Thyssen Krupp i wielu innych.

  Szkolenie to będzie oparte o prawdziwe case study realizacji programów i projektów. Wykorzystam w nim rzeczywiste, przykładowe kalkulacje, analizy ryzyka, harmonogramy pracy, struktury zespołów projektowych, opisy ról i dokumentów projektowych.

  W trakcie szkolenia będziemy pracować następującymi metodami:

  • dyskusja (zarówno w grupie warsztatowej jak i w podgrupach)
  • praktyka indywidualna 
  • praca na przykładach 
  • nauka podstaw teoretycznych i praktycznych

  NASI KLIENCI CENIĄ WSPÓŁPRACĘ Z MAIKAI

  Szkolenia prowadzone przez Pana Janusza cechuje dogłębne zrozumienie zagadnień związanych z biznesem. Dzięki łatwości analizy potrafi szybko zrozumieć, jaki obszar kompetencji u szkolonego wymaga rozwoju.
  Współpraca z Januszem Sową jest ciekawym i inspirującym do zmiany doświadczeniem. Dzięki jego treningom udało mi się zrozumieć pełniej zagadnienia związane z zarządzaniem projektem.